Η ιστοσελίδα e-garden.gr τηρεί την απορρήτου σας και είναι αφοσιωμένη στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική απορρήτου για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

  1. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων: Η ιστοσελίδα e-garden.gr μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν εκχωρείτε εθελοντικά τις πληροφορίες σας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, τηλέφωνο κλπ. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν κατά την εγγραφή σας σε newsletter ή κατά την υποβολή ερωτημάτων μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

  2. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα e-garden.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν δοθεί. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενημερωτικών email, την ανταπόκριση σε ερωτήματα ή την παροχή υπηρεσιών που ζητήσατε.

  3. Διατήρηση Δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα e-garden.gr διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τα οποία συλλέχθηκαν, εκτός αν απαιτείται νομικά ή ρυθμιστικά να διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

  4. Προστασία Δεδομένων: Η ιστοσελίδα e-garden.gr λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κατάχρηση, παραβίαση ή ανεξουσία πρόσβασης. Οι πληροφορίες που παρέχετε αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή και προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

  5. Κοινοποίηση Δεδομένων: Η ιστοσελίδα e-garden.gr δεν προβαίνει στην πώληση, ενοικίαση ή κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα μέρη χωρίς την έγκρισή σας, εκτός αν απαιτείται από νόμο ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τα οποία συλλέχθηκαν τα δεδομένα.

  6. Τρίτες Ιστοσελίδες: Η ιστοσελίδα e-garden.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς τρίτες ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται από εμάς. Αποποιούμαστε οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική απορρήτου ή το περιεχόμενο των τρίτων ιστοσελίδων. Συνιστούμε να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου των συγκεκριμένων ιστοσελίδων πριν παράσχετε προσωπικά σας δεδομένα.

Μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας e-garden.gr, συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με αυτήν. Εάν διαφωνείτε με τους παραπάνω όρους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα e-garden.gr.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα e-garden.gr!